Фигурален паркет

Код: 1094 Категории: ,

Описание

Художественият паркет, произведен от определен брой групирани елементи в мотиви и от разнообразни дървесни видове, притежава една изключително сложна композиция. За извършване на промяна в фигурата е достатъчно притежаването на достатъчен брой модули като с помощта на 2-3 различни типа модели се постигат различни стилове.