Prime

Prime- Равномерна радиална и тангенциална структура (вкл.  сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускап се “очички”- здраво сраснали чепета до 2÷3 mm.

Показване на единичен резултат