Брикети

Брикетите са произведени изцяло от дъбови стърготини без добавки и спойващи вещества.

При изгаряне не отделят вредни газове и не замърсяват околната среда. Технологията на шнеково пресоване  гарантира изключителна твърдост, висока калоричност, продължително горене и практически брикетите изгарят без остатък. Ниската влажност гарантира бързо и лесно разпалване и позволява продуктът да се използва на момента, като при горенето не се отделя дим, Опаковката гарантира защита от атмосферни влияния и лесно транспортиране. Дъбовите екобрикети могат да се използват за всички видове печки, камини, парни котли за отопление, промишлени и домакински пещи, като самостоятелно гориво, както и комбинирано с дърва.

Калоричност: 4 689 Ккал/кг

Влага: 4.28 %

Пепелно съдържание: 0.8%

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.