Первази

Всички подови настилки се монтират без да се фиксират към стените, а се оставя разстояние около 1 см. между настилката и всички стени, тръби, трегери и т.н. Тези фуги се „скриват“ с монтирането на первази по ъглите, свързващи пода и стената. Первазите могат да бъдат от различен материал – дървени, MDF или PVC. Тук можете да разгледате някои от предлаганите от Емко первази.