Лайстни

След первазите, лайстните дават завършения вид на поставения паркет или друг вид подова настилка в едно помещение. Обикновено служат за преход между две настилки – преходни /свързващи/ лайстни или са завършващи /праг на врата, ръб на стъпало/. В зависимост от нивото на прехода, лайстните биват:
– за равно ниво
– за разлика в нивата /денивелация/
– Г-образни, Т-образни, П-образни и др.