ЦЕНИ- ПРОИЗВОДИТЕЛ “ЕМКО- Г” ЕООД

I. Дъбов паркет (тип „рибя кост”) ляв/десен – Цена в лв/м2

РАЗМЕР ММ

        КАЧЕСТВО

Prime I Natural II Rustic III Extra rustic IV
20x50x200 45.15 38.85 35.35 20.35
20x50x250 46.20 39.90 36.40 21.40
20х70x230/250 50.40 40.95 37.45 22.50
20x50x350, 52.50 42.00 38.52 23.55
20х70х280 53.55 43.05 39.60 24.65
20x70x340/350 54.60 44.10 40.70 25.70
20х70х400/450/500 60.90 49.35 42.80 27.85

Селекция:

Prime І – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3мм.

Natural ІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепове до 7÷8мм и тъмни чепове до 5÷6мм /но не на групи/, микропукнатини

Rustic ІІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.

Extra Rustic IV – “нестандартно” – оцветявания, напуквания, разнотоние, беловина и чепове без ограничения, следи от мушичина и дървояд.

 II. Дъбово дъски* (тип дюшаме) десен–Цена в лв/м2

Размер мм

Качество

Prime I Natural II Rustic III Extra rustic IV
20х 70х400÷1200 73.45 59.15 47.10 29.40
20х 90х300÷1500 82.75 67.45 55.75 30.65
20х100х300÷1500 89.60 71.00 58.45 31.20
20х110х300÷1500 94.85 76.25 61.50 32.05
20x120x400÷1800 95.85 77.25 65.20 32.35
20x130x400÷1800 102.25 81.60 68.00 33.50
20x140x300÷1900 104.90 84.15 69.70 34.65
20x150x300÷1900 107.10 88.50 73.05 35.80

Селекция:

Prime І – Равномерна радиална и тангенциална структура(вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Допускат се “oчички” – чепчета до 5мм. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Natural II – Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се чепове до 15мм, беловина и микропукнатини.
Rustic ІІІ – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, пукнатини, чепове без ограничения в размера и беловина.

Extra Rustic IV – “нестандартно” – оцветявания, напуквания, разнотоние, беловина и чепове без ограничения, следи от мушичина и дървояд.

ОТСТЪПКИ ДЪБОВ ПАРКЕТ/ дъски:

0÷30м2– 3%;31÷80м2 – 5%;81÷150м2–7%;

За по-големи количества: отстъпки по договаряне

III. Первази*, 100% масив, нелакирани. Цена лв/л.м

/лакиране с мат лак +40% върху цената/

Дървесен вид
Профил

Дъб Бук Цер
Цял “G”       35/22 3.60 2.65 2.25
Quadrant 3.90
Scotia; Corner Bead 4.80
Нозинг 80x20 15.00
Нозинг 65x20 13.50
Профил Е-5 50/20 6.00
Профил Е-7 70/20 8.40
Профил Е-9 90/20 10.80
Профил Е-11 110/20 13.20
Профил Е-13 130/20 15.60
Профил Е-15 150/20 18.00
IV. Лайстни*, 100% масив дъб, нелакирани.

Цена лв/л.м

/лакиране с мат лак +40% върху цената/

Reducer/(Ramp) 20mm 18.35
Reducer/(Ramp) 15mm 13.50
L-SHAPE 15мм; W2C 11.25
L-SHAPE 20мм; 12.70
T-SHAPE 10мм  9.00
V.Фабрично омаслени/лакирани дъски: паркет + обработка
Цените включват обработка – китостване, шлайфане, структуриране, 4V фаска, нанасяне на 3 ръце покритие машинно Hardwaxoil Ciranova/ – воден лак Forbo, Срок на обработка: до 20 работни дни, след 50% аванс.
Натурално масло/лак +38 лв/м2 Байц+масло/лак+38лв/м2
Натурален дъб ( clear oil) Weathered oak + натурал
Опушен дъб (Smoked oil) Burned oak + натурал
Сив дъб (old grey) English brown + натурал
Избелен дъб (white oil) Сив орех/Червен орех/Тъмен орех
Екстра Избелен дъб (extra white oil) Бяло + натурал
Натурален дъб ( clear LAC)