ЦЕНИ- ПРОИЗВОДИТЕЛ “ЕМКО- Г” ЕООД

I. Дъбов паркет (тип „рибя кост”) ляв/десен – Цена в лв/м2

РАЗМЕР ММ

        КАЧЕСТВО

Prime Natural Rustic Extra rustic
20x40x300/350
20x50x200/250
59.90 49.80 44.50 35.90
20х50х300/
20х60х230
61.90 52.80 46.50 37.90
20x50x350/
20x60x280/
20х70х230
63.90 53.80 48.50 39.90
20x60x350/
20х70x280
66.90 56.80 51.50 42.90
20x70x350 69.90 59.90 54.50 45.90

Селекция:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 2÷3мм.

Natural – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепове до 7÷8мм и тъмни чепове до 5÷6мм /но не на групи/, микропукнатини

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.

Extra Rustic – “нестандартно” – оцветявания, напуквания, разнотоние, беловина и чепове без ограничения, следи от мушичина и дървояд.

 II. Дъбово дъски* (тип дюшаме) десен–Цена в лв/м2

РАЗМЕР ММ

        КАЧЕСТВО

Prime Natural Rustic Extra rustic
20х 70х400÷1200 81.80 62.70 56.15 49.05
20х 90х300÷1500 92.15 71.50 66.50 51.40
20х100х300÷1500 99.75 75.30 69.65 52.40
20х110х300÷1500 105.60 80.85 73.25 53.70
20x120x400÷1800 106.70 81.90 77.70 55.00
20x130x400÷1800 113.85 86.50 81.05 56.20
20x140x300÷1900 116.75 89.20 83.10 58.20
20x150x300÷1900 119.20 93.85 87.05 60.10

Селекция:

Prime – равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се “очички” – здраво сраснали чепчета до 5мм.

Natural – равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допуска се чепове до 15мм, беловина и микропукнатини

Rustic – равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, пукнатини,беловина и чепове без ограничения в размера.

Extra Rustic – “нестандартно” – оцветявания, пукнатини, разнотоние, беловина и чепове без ограничения, следи от мушичина и дървояд.

III. Первази*, 100% масив, нелакирани. Цена лв/л.м

/лакиране с мат лак +40% върху цената/

Дървесен вид
Профил

Дъб Бук Цер
Цял “G”       35/22 4.15
Scotia; Corner Bead 4.80
Нозинг 65x20 13.50
Нозинг 80x20 15.00
Профил Е-4 40/20 5.30
Профил Е-5 50/20 6.60
Профил Е-7 70/20 9.25
Профил Е-9 90/20 11.90
Профил Е-11 110/20 14.50
Профил Е-13 130/20 17.20
Профил Е-15 150/20 19.80
IV. Лайстни*, 100% масив дъб, нелакирани.

Цена лв/л.м

/лакиране с мат лак +40% върху цената/

Reducer/(Ramp) 20mm 18.35
Reducer/(Ramp) 15mm 13.50
L-SHAPE 15мм; W2C 11.25
L-SHAPE 20мм; 12.70
T-SHAPE 10мм  9.00
V.Фабрично омаслени/лакирани дъски: паркет + обработка
Цените включват обработка – китостване, шлайфане, структуриране, 4V фаска, нанасяне на 3 ръце покритие машинно Hardwaxoil Ciranova/ – воден лак Forbo, Срок на обработка: до 20 работни дни, след 50% аванс.
Натурално масло/лак +38 лв/м2 Байц+масло/лак+38лв/м2
Натурален дъб ( clear oil) Weathered oak + натурал
Опушен дъб (Smoked oil) Burned oak + натурал
Сив дъб (old grey) English brown + натурал
Избелен дъб (white oil) Сив орех/Червен орех/Тъмен орех
Екстра Избелен дъб (extra white oil) Бяло + натурал
Натурален дъб ( clear LAC)