ПРОИЗВОДСТВО

Масивен паркет

Емко- Г от 29 години е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МАСИВЕН ПАРКЕТ /основно дъб/. Фирмата е с традиции в производството на качествен паркет и дюшеме по утвърдени български и международни стандарти. Параметрите, по които се окачествява /селектира/ паркета са описани в ценовата листа.
EMKO-Г е член на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост.
Съорганизатор на сдружение “Паркетолог”. Съосновател на списание “Паркети”.
Участия (директни и чрез диструбутори) на Пловдивския панаир и на Международна изложба “Мебел” в София.
Инж. Костадин Димитров е член на УС на БсТПП.

Брикети

Емко- Г произвежда дъбови екобрикети, които могат да се ползват в битови и промишлени инсталации /печки, камини, парни котли за отопление/ със затворено огнище или в такива с контролиран достъп на кислород. Екобрикети са изцяло от дъбови стърготини, без добавки и спойващи вещества. При изгаряне не отделят вредни газове и не замърсяват околната среда. Технологията на шнеково пресоване гарантира изключителна твърдост, висока калоричност, продължителност на горене и практически брикетите изгарят без остатък. Брикета се поставя цял в огнището, за получаване на по- равномерно и икономично изгаряне. Разпалва се с дребни съчки или дървесни частици с парафин. ДА НЕ СЕ РАЗПАЛВА С ГОРИМИ ТЕЧНОСТИ! Остатъчната пепел е подходяща за градинска тор.

Емко- Г произвежда дървени подови первази 30/30. 100% масив, нелакирани от различни дървесни видове.

Уважаеми клиенти,

Поради бързо променящите се пазарни условия, запазваме правото за промяна на цените при поръчки, след коментар с клиентите!