ПРОИЗВОДСТВО

Масивен паркет

Емко- Г от 30 години е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МАСИВЕН ПАРКЕТ /основно дъб/. Фирмата е с традиции в производството на качествен паркет и дюшеме по утвърдени български и международни стандарти. Параметрите, по които се окачествява /селектира/ паркета са описани в ценовата листа.
EMKO-Г е член на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост.
Съорганизатор на сдружение „Паркетолог“. Съосновател на списание „Паркети“.
Участия (директни и чрез диструбутори) на Пловдивския панаир и на Международна изложба „Мебел“ в София.
Инж. Костадин Димитров е член на УС на БсТПП.

Пелети

Емко- Г произвежда дъбови пелети, които могат да се ползват в битови и промишлени инсталации . Пелетите са 100% от дъбови стърготини, суровина от производството ни на паркет. Към биомасата няма добавки и спойващи вещества. При изгаряне не отделят вредни газове и не замърсяват околната среда. Технологията включва няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране. Гарантирана висока калоричност. При горене практически пелетите изгарят без остатък.

Емко- Г произвежда дървени подови первази 30/30. 100% масив, нелакирани от различни дървесни видове.