ДИСТРИБУЦИЯ

Освен производство за българския пазар, ЕМКО-Г осъществява износ за страните от Европейският съюз и извън него – Гърция, Италия, UK, Германия, както и за Белград и Косово.