Масивен паркет дъб, брикети:

{L_HOME} / {L_PRODUCTS} /   32 33