ЕМКО Г, производство и продажба на паркет: Prime, селекция паркет

Начало / Продукти / Prime

Дървесни видове Качество паркет


Prime- Равномерна радиална и тангенциална структура (вкл.  сърцевинни лъчи), породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускап се "очички"- здраво сраснали чепета до 2÷3 mm.


  • Паркет Дъб - Prime

     Prime - равномерна радиална и тангенциална структура (вкл. сърцевинни лъчи), породена…
    цена 36.00 лв./м2