ЕМКО Г, производство и продажба на паркет: Паркет Орех, масивен паркет Орех

Начало / Продукти / Паркет Орех

Дървесни видове Качество паркет


Дървесината на ореха е привлекателна, твърда (освен при младите дървета), плътна, здрава и лесно се полира. Ядрото е тъмнокафяво, има финна структура и светлосива кафеникава беловина. Когато се суши в пещ, цвета на ореха клони към сиво-кафяво, а когато се суши в сушилня - до червено-кафяво. Цени се високо заради цвета, здравината и структурата и се използва за изработването на мебели и подови настилки.